DÖNEMSEL BÜLTEN

(Normal Seans Sürekli Müzayede “Limit Fiyatlı Emirler” ve TMO “Özel Emir İşlem Bildirimleri” üzerinden gerçekleşen işlem bilgilerini kapsamaktadır.)