TARIMSAL ÜRÜNLERİN LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLMESİ HALİNDE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN 23.12.2019 TARİHLİ VE 1843 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin 23.12.2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız.