TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ PİYASASI TAKAS VE TEMERRÜT İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Takas Ve Temerrüt İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.