TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.’NİN FAALİYETE GEÇİŞİ HAKKINDA DUYURU

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin faaliyete geçişi hakkında duyuru için tıklayınız.