Kurumsal

Hakkımızda

Türkiye Ürün İhtisas Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuştur.

TÜRİB’in başlıca amacı ve faaliyet konusu; “5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.”

TÜRİB özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Tarım müstahsilleri ve tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir uluslararası elektronik platform yaratarak gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak.

Vizyonumuz

Tarım paydaşlarının etkin piyasa oluşumu kapsamında bir araya geldiği uluslararası sisteme entegre bir mübadele platformu olmak.

Ortaklık Yapısı

TÜRİB A.Ş. Ortaklık Yapısı
Ortak Ticaret Unvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15,00 7.500.000
Toprak Mahsülleri Ofisi 15,00 7.500.000
Borsa İstanbul A.Ş. 15,00 7.500.000
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 5,00 2.500.000
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 5,00 2.500.000
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 3,00 1.500.000
Türkiye Vakıflar Bankası A.O. 3,00 1.500.000
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 3,00 1.500.000
Ankara Ticaret Borsası 1,20 600.000
Balıkesir Ticaret Borsası 1,20 600.000
Bursa Ticaret Borsası 1,20 600.000
İstanbul Ticaret Borsası 1,20 600.000
İzmir Ticaret Borsası 1,20 600.000
Konya Ticaret Borsası 1,20 600.000
Polatlı Ticaret Borsası 1,20 600.000
Adana Ticaret Borsası 0,60 300.000
Afyonkarahisar Ticaret Borsası 0,60 300.000
Aksaray Ticaret Borsası 0,60 300.000
Antalya Ticaret Borsası 0,60 300.000
Aydın Ticaret Borsası 0,60 300.000
Bafra Ticaret Borsası 0,60 300.000
Bandırma Ticaret Borsası 0,60 300.000
Boğazlıyan Ticaret Borsası 0,60 300.000
Ceyhan Ticaret Borsası 0,60 300.000
Cihanbeyli Ticaret Borsası 0,60 300.000
Çarşamba Ticaret Borsası 0,60 300.000
Çorlu Ticaret Borsası 0,60 300.000
Çorum Ticaret Borsası 0,60 300.000
Diyarbakır Ticaret Borsası 0,60 300.000
Edirne Ticaret Borsası 0,60 300.000
Ereğli Ticaret Borsası 0,60 300.000
Erzurum Ticaret Borsası 0,60 300.000
Gaziantep Ticaret Borsası 0,60 300.000
Gemlik Ticaret Borsası 0,60 300.000
Giresun Ticaret Borsası 0,60 300.000
Hayrabolu Ticaret Borsası 0,60 300.000
Isparta Ticaret Borsası 0,60 300.000
Kahramanmaraş Ticaret Borsası 0,60 300.000
Karaman Ticaret Borsası 0,60 300.000
Karapınar Ticaret Borsası 0,60 300.000
Kayseri Ticaret Borsası 0,60 300.000
Keşan Ticaret Borsası 0,60 300.000
Kırşehir Ticaret Borsası 0,60 300.000
Kızıltepe Ticaret Borsası 0,60 300.000
Lüleburgaz Ticaret Borsası 0,60 300.000
Malkara Ticaret Borsası 0,60 300.000
Mersin Ticaret Borsası 0,60 300.000
Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası 0,60 300.000
Nevşehir Ticaret Borsası 0,60 300.000
Nizip Ticaret Borsası 0,60 300.000
Ordu Ticaret Borsası 0,60 300.000
Reyhanlı Ticaret Borsası 0,60 300.000
Sakarya Ticaret Borsası 0,60 300.000
Salihli Ticaret Borsası 0,60 300.000
Söke Ticaret Borsası 0,60 300.000
Şanlıurfa Ticaret Borsası 0,60 300.000
Tarsus Ticaret Borsası 0,60 300.000
Tekirdağ Ticaret Borsası 0,60 300.000
Trabzon Ticaret Borsası 0,60 300.000
Uzunköprü Ticaret Borsası 0,60 300.000
Yerköy Ticaret Borsası 0,60 300.000
Toplam 100,00 50.000.000

Genel Kurul

Olağan Genel Kurul

- "2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Yapılmasına İlişkin İlan" konulu duyuruya ulaşabilirsiniz.

- Türkiye Ürün İhtisas Borsası 1.Olağan Genel Kurulu gerçekleşmiştir. Bütün katılımcılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

genel kurul

Sermaye

- "Sermaye Azaltımından Dolayı Alacaklılara Çağrı" konulu duyuruya ulaşabilirsiniz.

Yönetim Kurulu


Sarp KALKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Sarp KALKAN, 1981 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 2005 yılında MBA programını tamamlayan Kalkan, ODTÜ Finans bölümünde Finans doktorasına devam etmektedir. İş hayatına 2008 yılında TEPAV’da Politika Analisti olarak başladı. 2011-2018 yılları arasında TOBB Başkanlık Danışmanlığı görevini yürüttü. 2018 yılından itibaren TOBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.


Vahdettin ERTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Master programını tamamladı. 1996 yılında İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nden MBA derecesini, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Doktora derecesini aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezuniyetini takiben, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı. 1991 yılında Uzman olmuş olup, 1997 yılında yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi fon ve ortaklıkları ve bireysel emeklilik fonları hakkında düzenleme yapan ve bu kurumların iş ve işlemlerini yürüten Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı’na atandı. 2002-2005 Nisan döneminde halka açılmalar, şirketlerin tahvil ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçları, birleşme, bölünme ve çağrı gibi halka açık şirketlerin faaliyetlerini ve işlemlerini düzenleyen ve yürüten Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı’nı yürüttü. 2005-2006 yıllarında Altın Borsası Başkanlığı yaptı. 2006 Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu’na Kurul Üyesi olarak atandı, altı yıllık Kurul Üyeliği görevini tamamlamasını müteakip 2012 Aralık ayında Kurul Başkanlığı’na atandı. Beş yıllık Başkanlık süresini Aralık 2017 yılında tamamladı. Görev süresi içinde Vergi Konseyi Üyeliği, Doğal Afetler Sigortası Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yatırımcı Tazmin Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 57 İslam Ülkesi sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini bünyesinde toplayan formun beş yıl boyunca Başkanlığı’nı yürüttü. Halen çeşitli üniversitelerde yüksek lisans dersleri vermekte, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ile özel sektör kuruluşlarında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlık görevlerini sürdürmektedir.


Adnan YANKIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1955 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardeşen’de, lise öğrenimini Erzurum’un Aşkale Lisesinde, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. 1977 yılında Ticaret Bakanlığ’ında göreve başladı. İç Ticaret Genel Müdürlüğünde; 1980-1997 tarihlerinde Şef, Şube Müdürü, 1997-2013 tarihlerinde şirketlerden ve ticaret sicilinden sorumlu Daire Başkanı, 2013-2014 tarihlerinde Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2020 tarihlerinde Genel Müdür görevlerinde bulunduktan sonra 01.03.2020 tarihinde emekli oldu.


Adem BAŞAR

Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında Ordu/Korgan’da doğdu. İlk öğrenimini Korgan’da, orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. 2010 yılında Türkiye Ortadoğu Enstitüsü Kamu Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. 2011 yılında mesleki inceleme amacıyla İngiltere’de görevlendirilmiştir. 1998 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında İç Ticaret Stj. Kontrolörü olarak göreve başlamıştır. Aynı birimde Kontrolörlük ve Başkontrolörlük görevlerini yapmış olup, 2011 yılında Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Başmüfettişlik görevini yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında İç Ticaret Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 03.03.2020 tarihinde Genel Müdür olarak vekaleten görevlendirilmiştir.


Ümit ORHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Van/Gevaş doğumlu olan Ümit ORHAN, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezundur. 2007 yılında TBMM Parlamento Danışmanlığına başlamıştır. 2008 yılında Maliye Bakanlığında memur olarak göreve başlamıştır. 2009 yılında geçici görevle TBMM’de Parlamento Danışmanlığı görevini 2012 yılına kadar sürdürmüştür. 14.03.2012 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak atanmıştır. 10.01.2018 tarihinde TMO Genel Müdür Yardımcılığı’na vekaleten görevlendirilmiş olup, 16.05 2019 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Atila TÜRELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. İlk öğrenimini Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Konya Anadolu Lisesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı. 1994 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatı alan Atila Türeli, aynı yıl Adalet Bakanlığı'nın açtığı adli yargı hakimlik sınavını kazandı ve 1995 yılında adli yargı hâkim adayı olarak atandı. Anamur Hakimliği görevindeyken, 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı kazanarak İMKB Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde avukat olarak göreve başladı. Halen Borsa İstanbul A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olup, Finans Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 6570 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan İstanbul Tahkim Merkezi’nin Genel Kurul Üyesidir.


Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU, Mimar Kemal Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. İşletme Yüksek Lisansı yaptı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir. 1991-1995 yılları arasında 19.Dönem TBMM Başkanlık Divan Üyesi Danışmanlığı, 2003-2007 yılları arasında Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Danışmanlığı, 2007-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanı Danışmanlığı ile Devlet Bakanı Danışmanlığı, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı Danışmanlığı, 2015-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Farklı kurumlarda Denetim ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. 2012-2013 yılları arasında Sümer Holding Denetim Kurulu Üyesi, 2013-2014 yılları arasında AYEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2016 yılları arasında Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. Denetim Kurulu Üyesi, 2016-2018 yılları arasında Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018 yılından itibaren Türkiye Ürün Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmekte ve halen TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.1 çocuk annesidir.

Üst Yönetim


Ali KIRALİ

Genel Müdür

Ali KIRALİ, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans derecesi ile mezun olan Ali KIRALİ, aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisansını ve Massachusetts Institute of Technology’de MBA yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde başlayan KIRALİ, 2009-2012 yılları arasında Citibank’ın New York, ABD ve Seul, Güney Kore ofislerinde yapılandırılmış finansal ürünler ve Eximbank garantileri ile desteklenmiş kredi ve sermaye piyasası araçları çözümleri alanlarında hizmet sunmuş, Citibank İstanbul’da Yatırım Bankacılığı bölümünde birleşme ve devralma işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermiştir. Ardından Odeabank’da Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Direktörü görevinin yanı sıra İcra Komitesi ve Aktif Pasif Komitesi üyeliği görevlerinde bulunan KIRALİ, Şubat 2019’dan beri Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.


Dr. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK

Genel Müdür Yardımcısı

Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK 1969 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Para-Banka yüksek lisans (1992) ve doktora (1998) programlarını tamamladı. Ayrıca, İngiltere’de Reading Üniversitesi İşletme Bölümünde Jean Monnet Bursu ile yüksek lisans (2005) ve ABD’de Harvard Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisans (2010) programlarını tamamladı. Çalışma hayatına 1991 yılında Pamukbank’da Hazine Bölümünde Dealer olarak başladı. 1993-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da (eski adı İMKB) çeşitli bölümlerde uzman ve yönetici kademelerde görev aldı. 2012-2019/04 yılları arasında Takasbank’da dış işlemler, dış ilişkiler ve çeşitli takas operasyonlarından sorumlu direktörlük yaptı. 2019 Mayıs ayından itibaren TÜRİB’de piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Hüseyin CİĞEROĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Hüseyin CİĞEROĞLU, 1976 yılında Hamburg’da doğdu. 1998 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversite ve bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 1998’de Karel Elektronik’de yazılım mühendisi olarak başladı. 1999-2008 yılları arasında Meteksan Sistem’de Sistem Çözümleyici, Proje Yöneticisi, Çözüm Mimarı olarak çalıştı. 2008-2013 yılları arasında Siemens Enterprise Communications şirketinde proje yöneticiliği ve grup yöneticiliği yaptı. 2013’den 2016 yılına kadar ICterra’da Savunma ve Kamu Sektör Direktörü olarak görev yaptı. 2016-2019 arasında SAP’de Kıdemli Sektör Danışmanı olarak çalıştı. 2019 Nisan ayından beri TÜRİB’de Bilgi Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Burcu DOĞAN

Direktör

1981 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilmi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl PwC Türkiye Ofisi Vergi ve Danışmanlık hizmetlerinde iş hayatına başladı. Yaklaşık 13 yıl farklı yerel ve uluslararası kurumlar için vergi mevzuatı ve mali yasal düzenlemeler çerçevesinde denetim ve danışmanlık işlerini yürüttü. Bu süreçte 2009 yılında Ankara Üniversitesi İşletme yüksek lisansını tamamladı. SMMM ünvanına sahip olup 2019 yılı Nisan itibariyle Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. bünyesinde Mali ve İdari İşler’den sorumludur.


Ali Cem SUCA

Direktör

1977 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan SUCA, 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden şeref öğrencisi lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2001-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nde görev yapan SUCA, Nisan 2019’dan itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de Aracılık Faaliyetleri Direktörlüğü görevini yürütmektedir.


Ali Sabri TAYLAN

Direktör

1982 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İstatistik yüksek lisans (2007) programını tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İstatistik programında doktora çalışmaları tez aşamasında devam etmektedir. Çalışma hayatına 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde finansal mühendislik ve istatistik konularında çalışmak üzere araştırma görevlisi olarak başladı. 2008 – 2013 yılları arasında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.(birleşim sonrası Borsa İstanbul A.Ş.) Piyasa Gözetim Biriminde uzman olarak görev aldı. 2013 – 2015 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Analitik Bankacılık Müdürlüğü’nde analitik ve yapay zekâ çalışmalarından sorumlu müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2015 – 2019 yılları arasında TEB Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım’da Risk Yönetimi müdürlüğü yaptı. 2019 Nisan ayından itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ de Denetim ve Gözetimden sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır.


Emre SUBAŞI

Hukuk Müşaviri

1990 yılında Ankara’da doğdu. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi özel hukuk bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına Ankara’da Kayı Hukuk Bürosu çatısı altında serbest avukatlık yaparak başladı. 2014-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuk İşleri Dairesi’nde ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde sırasıyla Uzman Hukukçu Yardımcısı ve Uzman Hukukçu unvanlarıyla görev yaptı. 2019 Nisan ayından itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ de Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.


Organizasyon Şeması

Faaliyet Raporları

- 2019 Yılı Faaliyet Raporu

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Türkiye İhtisas Borsası A.Ş.’nin (TÜRİB veya Borsa) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”ne ilişkin olarak hazırlanmıştır. Borsamız kişisel verilerin öneminin ve bu verilerin kaydedilmesinin/kullanılmasının taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetiyle hareket etmektedir. TÜRİB olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanun’a ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına ihtimam gösterilmekte olup, işbu Aydınlatma Metni ile de Borsamızca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


I- Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun hükümleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca TÜRİB, işlediği veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup, Borsamıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Borsa Adresi : TOBB İkiz Kuleleri C Blok Dumlupınar Bulvarı No:252 06530/ANKARA

Telefon : 0 (312) 939 35 55

Fax : 0 (312) 939 35 56

Web Adresi : www.turib.com.tr

E-Mail Adresi : info@turib.com.tr


II- İşlenen Kişisel Veriler

TÜRİB ile ilişkinizin mahiyetine göre ad, soyad, doğum yeri ve tarih, fotoğraf, kimlik numarası ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları, kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, Web sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler ve MKK sicil numarası verileriniz işlenebilmektedir.


III- İşleme Amaçları

TÜRİB ile ilişkinizin mahiyetine göre değişebilecek olmakla birlikte, TÜRİB tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesi,
 • Borsamızın 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun (5174 Sayılı Kanun) 53 üncü maddesinden ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası,
 • Borsamız piyasalarının işleyişi ile denetimi ve gözetimi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatının uygulanması,
 • İşlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi,
 • Borsamızda işlem yapma yetkisi verilenlerin/temsilcilerinin gerekli koşulları taşıdıklarının tespit edilmesi,
 • Borsamızda işlem yapma yetkisi verilenlerin/temsilcilerinin işlem ekranlarına erişiminin sağlanması,
 • İşlem yapma yetkisi verilenlerin bilgilerinin Borsamız tarafından yürütülen faaliyetler sırasında kullanılması,
 • Borsamızda gerçekleştirilen işlemlerin takas ve mutabakatının yapılması amacıyla işlem bilgilerinin ilgili takas kuruluşuna aktarılması,
 • Yetkili otoritelerin mevzuatlarına ve/veya talimatlarına uyulması; gerektiğinde yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ilgilileri ile irtibat sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin ve mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Borsanın düzenlediği veya destek verdiği eğitim, seminer, toplantı, etkinlik ve organizasyonlara yönelik bilgilendirme ve davet gönderilmesi,
 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi,
 • Etkinlik ve organizasyonlar sırasında işlenen verilerin sosyal mecralar ile basın yayın kuruluşları ile paylaşılması ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
 • Borsanın yürütmüş olduğu eğitim programlarına katılımın sağlanması ve programa kayıt süreçlerinin yürütülmesi,
 • Endeks ve diğer Borsa istatistiki hesaplama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Borsadan alınan hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililere ulaştırılması,
 • Borsanın Bilgi Sistemleri faaliyetleri çerçevesinde, kurum politikalarına ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde etkin ve güvenli kullanım sağlanması amacıyla fiziksel ve elektronik ortamlara erişim yetkisi sağlanması, söz konusu yetki kullanımlarının takibi, kurum içi ve kurum dışı yardım masası çağrılarında hizmet kalitesinin arttırılması, internet erişimlerinde yasal zorunlulukların yerine getirilmesi,
 • Verilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sunucularında saklanması,
 • Bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Borsa ile iş ortaklığı, iş ilişkileri ve paydaş ilişkisi içerisinde bulunan işletmelerin temsilcileri ile iletişim kurulması ile iş ve sözleşme ilişkilerinin kurulması ve ifası,
 • Piyasa emirlerinin toplanması ve takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Borsamızın tedarikçileriyle yapılan mal/hizmet alım sözleşmelerinin icra edilmesi,
 • Borsanın meşru menfaatlerinin ve güvenliğinin sağlanması ile hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi,
 • Dava dosyalarının; ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Gelen giden evrakların kaydının ve takibinin sağlanması,
 • Borsa adına hediye ve çiçek gönderimi,
 • Dışarıdan danışmanlık alımı,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi giriş kayıtlarının alınması.

IV- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TÜRİB, kişisel verilerinizi Borsamızla iletişime geçmeniz veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince; sizlerden, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu mal/hizmet tedarikçileri dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden; yazılı ya da elektronik kanallar ile (internet, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar) veya düzenlenen eğitim, organizasyon ve benzeri etkinlikler aracılığıyla veya TÜRİB tarafından oluşturulmuş olan formlar ve bunlar dışında serbest formatta; güvenlik kameralarıyla veya Kayıtlı Elektronik Posta Sistemleri üzerinden doğrudan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5 inci, 6 ncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.


V- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3 üncü maddesinde yer alan amaçlar ve Kanun’un 8 inci maddesine uygun olarak, yurt içindeki kanunen yetkili resmi kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, Mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, paydaşlar, mal/hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine aktarılabilmektedir.


VI- Haklarınız

Borsamız, Kanun uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup, Kanun’un 11 inci maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 1. 1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. 2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. 3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. 4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. 5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6) Verileriniz mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 7) Talebiniz üzerine eksik veya yanlış işlenmiş verinizin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. 8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

VII- Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, “TOBB İkiz Kuleleri C Blok Dumlupınar Bulvarı No:252, 06530 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecek yazılı bildirim ile veya turkiyeurunborsasi@hs01.kep.tr adresine gönderilecek güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış bir e-posta ile bize iletebilirsiniz.

Başvuruda ilgilinin;

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de adı ve soyadı belirtilmeli ve imza Yasal Temsilci tarafından atılmalıdır.)
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasının, yabancılar için uyruğunun, pasaport numarasının veya varsa kimlik numarasının, (Başvurunun yasal temsilci tarafından yapıldığı durumlarda Yasal Temsilcinin de işbu bilgileri eklenmelidir.)
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,
 4. ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasının,
 5. d) Talep konusunun

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Kişisel verileriniz ile ilgili olarak başvuruları bizzat yapmanız, ayırt etme gücü bulunmayan çocuk ve reşitler bakımından ise yetkili temsilcinin, temsile yetkili olduğunu tevsik eden belgeler ile birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular, Borsamızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.


Veri Sorumlusu

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.

Çerez ve İzleme Aracı

ÇEREZ VE İZLEME ARACI BİLGİLENDİRME METNİ


1. Veri sorumlusu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (Borsa) olarak web sitemizde kullanılan Çerezler, Takip Araçları ve Sosyal Medya Eklentileri hakkında sizi bilgilendireceğiz.


2. Tanım

Web sitemizde “Çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler, web sitemizden bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskine aktarılan ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde orada saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu, tarayıcı oturumunuz sırasında veya web sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydedecektir. Web sitemizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar yüklenir. Bu, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunar. Tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamlarımızı içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek ve web sitemiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek için Çerezler kullanabiliriz. Web sitemizde pikseller, dönüşüm izleme gibi teknikler kullanabiliriz. Tutarlılık açısından, tüm bu teknikler bundan sonra Çerezler olarak anılacaktır.


2.1. Çerez tipleri

Web sitemizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır:

 • Birinci Kişi Çerezler: Tarafımızca konulan ve bizim kontrolümüzde olan Çerezleri kullanmaktayız.
 • Üçüncü kişi Çerezler: Üçüncü kişi çerezler de web sitemizde kullanılmaktadır. Çerezleri web sitemize yerleştiren tüm üçüncü tarafları bilmiyor olabiliriz. Web sitemizde üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilen tüm Çerezleri de bilmiyor olmayabiliriz. Web sitemizi değerlendirmek için kullandığımız analitik Çerezler haricinde, bu üçüncü kişi çerezlerin kullanımı izlenmemektedir.

2.2. Saklama süresi

Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: Oturum Çerezleri sadece web sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanır, dolayısıyla web sitemizden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut ziyaretiniz süresince Çerez kullanılır.
 • Kalıcı Çerezler: Kalıcı Çerezler, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde, web sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanır. Web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamız ve web sitemizi kullanmanızın kolaylaştırılması mümkün kılınır.

2.3. Amaçlar

Çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Web sitesinin belirli işlevlerinin gerçekleştirilmesi: Kullanılan Çerezler, web sitemizin ve belirli "rahat" işlevlerinin tarayıcınızın otomatik olarak tanınması yoluyla işlemesini sağlar.
 • Analiz ve istatistik: Çerezlerin kullanımı, diğer sayılı olanların yanında, kaç ziyaretçinin web sitemizi ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerin web sitemizde nasıl hareket ettiğini, dolayısıyla hangi işlevleri kullandıklarını gözlemlememizi sağlar. Ayrıca, Çerezler istatistiksel amaçlarla değerlendirilen bilgileri toplayabilir.
 • Reklam / (Yeniden pazarlama) pazarlama: Ayrıca, (üçüncü taraf) reklam veya pazarlama amaçlı Çerezler de web sitemizde bulunmaktadır. Bunlar, görüntülenen içeriğin ekranının tercihinize göre uyarlanmasına ve ortak şirketlerin web sitelerindeki reklamları size göstermemize yardımcı olur.

3. Web Sitemizde Bulunan Çerezlere İlişkin İleri Bilgiler

Aşağıdaki bölümlerde, web sitemizdeki Çerezler hakkında daha fazla bilgi verilecektir.


3.1. Gerekli çerezler

Web sitemizde, web sitelerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan Çerezler kullanılmaktadır. Bahsi geçen çerezler aşağıda sayılı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

 • Kullanıcının alan adı bağlamında Çerezler’e ilişkin izin durumunu kaydetme
 • Kullanıcının tarayıcıda JavaScript'i devre dışı bırakıp bırakmadığını kaydetme
 • Dil, yer, görüntülenecek arama sonuçları gibi tercihleri saklama
 • Web sitemizi ekranınıza en uygun şekilde gösterebilmemiz için tarayıcı ayarlarınızı okuma
 • Web sitelerini, erişilebilir kılması için eşit olarak yükleme
 • Web sitelerini nasıl kullandığınıza bağlı olarak web sitemizi gerçek zamanlı olarak optimize etme

3.2. Analiz çerezleri

Web sitemizde, web sitemizin kullanımını ölçmemizi sağlayan Çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Ziyaretçilerin sayısının web sitemizden takip edilmesi
 • Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan münhasır dijital kimliği kaydetmek
 • Her ziyaretçinin web sitemizde geçirdiği süreyi takip etmek
 • Web sitesini optimize etmek
 • Web sitemizin hangi bölümlerinin geliştirilmesinin gerektiğini değerlendirmek

3.3. Sosyal medya çerezleri

Web sitemizde, web sitemizin içeriğini sosyal medya üzerinden paylaşarak, seçilen sosyal medyadaki kullanıcıların doğrudan web sitemizdeki belirli içerikleri paylaşması ve beğenmesi amacıyla Çerezler kullanıyoruz.

Bu sosyal medya kanalları kişisel verilerinizi kendi amaçları için toplayabilir. Toplanan kişisel verileriniz ve sosyal medya taraflarınca belirlenen Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili sorumlunun gizlilik ve Çerez politikalarını inceleyin:


3.4. Hedeflenmiş reklam çerezleri

Web sitemizde hedefli reklamlar ve içerik görüntülemek için Çerezler kullanıyoruz. Bilgilerinizi ve reklamlarınızı ilgi ve alaka düzeyinize göre uyarlamak için web sitemizdeki ve diğer üçüncü taraf web sitelerinde yaptığınız ziyaretler ve gezinme davranışları temelinde olası ilgi alanlarınıza dair bir fikir edinmeye çalışmaktayız. İlgi alanlarınıza göre profilleme yapmaktayız ve ardından çeşitli müşteri grupları için web sitemizdeki içerik ve reklamları uyarlamaktayız.

Hedeflenmiş Reklam çerezleri, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • İlgi alanlarınızı kaydetmek ve bunlara erişmek
 • Reklamlara kaç ziyaretçinin tıkladığını takip etmek
 • İhtiyaçlarınıza, ilgi alanlarınıza veya tercihlerinize göre hazırlanmış reklamları göstermek için kullanılacak üçüncü taraf hizmetleri
 • Bir cihazdaki bir reklam başka bir cihazda bir eylemi tetiklediyse (“Cihazlar Arası İzleme”) birden fazla cihazı (ör. Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) bir ziyaretçiye eşleştirmek
 • İlgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş pazarlama e-postaları göndermek
 • İlgi alanlarınızı kaydetmek ve bunlara erişmek

4. Çerezlerin Yönetimi, Silinmesi ve Onayın Geri Alınması

 • Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitemizde Çerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bir başlık görünür. Kapat (X) düğmesini tıklatarak, web sitemizde Çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
 • Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek ve Çerezlerin ayarını devre dışı bırakarak ve önceden ayarlanmış Çerezleri silerek, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 • Üçüncü Şahıs Çerezleri ile ilgili rızanızın geri alınmasının istenmesi halinde, lütfen ilgili Çerezin sağlayıcısıyla iletişime geçin. Daha fazla bilgi, ilgili tedarikçinin veri koruma prensipleri veya Çerez bildiriminde mevcut olabilir. Erişim için lütfen yukarıda verilen linkleri kullanın.
 • Çoğu tarayıcı, Çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımını yönetmek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Çerezlerin cihazınızda otomatik olarak saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı buna göre değiştirebilir ve Çerez ayarını devre dışı bırakabilirsiniz. Bir web sitesi Çerezleri kullanırken bu kullanım hakkında ne zaman bilgilendirilmek istediğinizi de tarayıcınızın ayarlarından tercih edebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili ayrıntılar için lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakın.
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
 • Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Çerezleri devre dışı bıraktıktan sonra web sitemizi ziyaret edebileceğinizi ve kullanabileceğinizi unutmayın. Bununla birlikte, belirli koşullar altında Çerezlerin devre dışı bırakılması artık web sitemizin işlevlerini tam olarak kullanamayacağınız anlamına gelebilir.

5. Sorumsuzluk

İşbu Çerez ve İzleme Bilgilendirme Metninde TÜRİB zaman zaman değişiklikler yapabilir. Web sitemizin Çerezlerle ilgili kullanım şartlarında da değişiklikler yapılabilir. İşbu bilgilendirme metni içeriğini herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Çerez kullanımını kabul etmemeniz halinde tercihlerinizi tarayıcı ayarlarınızdan her zaman değiştirmelisiniz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Web sitemize erişmeye veya hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş Çerez kullanımına bağlı olmayı kabul edersiniz. En son sürüm için bu siteye bakabilirsiniz.

Cihazınızı başka kişilerle paylaşmanız durumunda, bu kişilerin yeterince bilgilendirildiğinden ve haklarını kullanabildiğinden emin olmanız gerekir.