Yatırımcı Bilgilendirme Kılavuzu

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. ACENTELİK SİSTEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

YATIRIMCILARIN TÜRİB ACENTELERİNE KAYIT OLMASI VE ELÜS İŞLEMLERİNE BAŞLAMASI

- ELÜS alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla faaliyet gösteren Ticaret Borsalarına aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle başvurarak TÜRİB’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (İkametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
- Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

- Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
- Vergi Levhası örneği
- İmza Sirküleri
- Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

-- Yatırımcılar, bilgilerini güncellemek istediklerinde, söz konusu değişiklikleri TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler.
- TÜRİB’in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydı alan Ticaret Borsalarının listesine http://www.turib.com.tr/acenteler.aspx web adresinde yer verilmektedir.

YATIRIMCILAR TARAFINDAN ACENTELERE KAYIT OLMA SÜRECİNDE TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

1. Yatırımcı yanda yer alan ilgili evraklar ile TÜRİB acentesi olarak faaliyet gösteren Ticaret Borsası’na başvurur.
2. Yatırımcı TÜRİB tarafından talep edilen tüm belgeleri doldurur ve her sayfasını paraflayarak Acente Yetkilisi huzurunda imzalar.
3. Yatırımcının Acente’ye kayıt sırasında doldurduğu formda belirtmiş olduğu cep telefonuna SMS ile TÜRİB kullanıcı bilgileri gönderilir.
4. Yatırımcı www.turib.com.tr web adresinde yer alan TÜRİB İşlem Platformu’na söz konusu kullanıcı bilgilerini girerek işlem yapmaya başlayabilir.