Acenteler

TÜRİB Cari Hesap Formu'na ulaşabilirsiniz.

Acente Adına Kayıt Yapmaya Yetkili Personel Formu’na ulaşabilirsiniz.

Acente Bilgilendirme Kılavuzu'na ulaşabilirsiniz.

Acenteler tarafından yatırımcı kaydı sürecinde kullanılan “Form”lara ve “Taahhütname”ye ulaşabilirsiniz.

TÜRİB Acentesi olarak faaliyet gösteren Ticaret Borsalarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TÜRİB ACENTESİ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN TİCARET BORSALARI