ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) tarafından, işbu İşbu Çerezlere Dair Aydınlatma Metni, 24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde www.turib.com.tr internet sitesinde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı, ziyaretçilerin çerez tercihlerini nasıl yönetebileceği, bu çerezler vasıtasıyla otomatik yolla kişisel veri işlenip işlenmediği ve kişisel veri işleniyor ise hukuki sebebi ve ilgili kişinin hakları bakımından ziyaretçilerin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Çerezler üzerinden toplanan veriler ziyaretçilerin kimliğini belirlemek amacıyla kullanılmaz.

 

A. Çerez (Cookie) nedir?

Çerezler, internet siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaların kullanımı esnasında tablet, telefon ya da bilgisayar gibi cihazlara yerleştirilen küçük dosyalardır.   

Çerezler, ziyaret edilen internet sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulur. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir ve  ziyaretçilerin tercihlerini hatırlar (örneğin dil tercihleri). Böylelikle ziyaretçiler ilgili internet sitelerini her ziyaretlerinde saklanan tercihleri yeniden bildirmek zorunda kalmaz.

Çerezler ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler, site hakkında durum ve tercihleri saklayarak bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra ziyaretçilerin tercihlerine göre daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak tanır.

 

B. Çerez Çeşitleri

  • Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, Borsa internet sitesinde birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.
  • Kullanım süresine göre çerezler: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup ziyaretçi tarayıcısını kapattığında bu çerezler silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve ziyaretçi tarafından silinmediği sürece belirlenen bir tarihe kadar saklanmaktadır. Bu çerçevede, Borsa internet sitesinde kullanım sürelerine göre kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
  • Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel (fonksiyonel), analiz, performans veya reklam/pazarlama gibi çeşitlere ayrılır. Kesinlikle gerekli çerezler,  internet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezler olup Borsa internet sitesinde ziyaretçiler tarafından açıkça talep edilen bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler ve dil tercihlerinin saklanması için işlevsel çerezler kullanılmakta, reklamcılık veya pazarlama amaçlarıyla çerez kullanılmamaktadır.

 

C. Borsa internet sitesinde yer alan çerezler; 

  1. ga: Google Analytics tarafından yüklenerek ziyaretçi ve oturum verilerini hesaplamak, sitenin analiz raporunu oluşturmak ve sitenin kullanımını takip etmek için kullanılan performans/analiz çerezleridir. Bu çerez, ziyaretçi IP adreslerini Google tarafından depolanan diğer verilerle örneğin ziyaretçi kimlikleri ile eşleştirmemekte ve ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atayarak kişisel veri tutulmadan ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıklarına ilişkin istatistiksel veri oluşturulması amacıyla anonim olarak saklamaktadır. (14 ay saklanır). Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/cookies
  2. pll_language: Siteyi ziyaret eden kullanıcının kendisi tarafından beyan edilen sitenin görüntüleneceği dil tercihini saklamak üzere kullanılan işlevsel çerezdir (12 ay saklanır).

 

Bu çerçevede, Borsa internet sitesi ziyaretçilerinin işlevsel çerez yoluyla kişisel verilerinin işlenmesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, 10/3/2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:252 TOBB Kuleleri C Blok Kat: 19 Çankaya/ANKARA” adresine dilekçe veya noter kanalı ile gönderilecek yazılı bildirimle veya “turkiyeurunborsasi@hs01.kep.tr” adresine gönderilecek güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış bir e-posta ile bizlere iletebilirsiniz.

 

D. Çerezlerin Kontrolü

Ziyaretçiler, kullandıkları tarayıcıya göre Borsa internet sitesindeki çerezleri silebilir veya tarayıcıda saklanan çerezlerin listesini ve değerleri görebilir. Kullanılan tarayıcının çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgiye aşağıda linklerden erişilmesi mümkündür. Ayrıca Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

 

E. Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Borsa, kullandığı çerezleri değiştirmek veya internet sitesine yeni çerezler eklemek konusunda serbesttir. Bu çerçevede işbu Çerezlere Dair Aydınlatma Metnini belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

 

Güncelleme Tarihi: 29.02.2024