ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Çerezlere Dair Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (6698 sayılı Kanun) 10 uncu maddesi uyarınca ve 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (Borsa) olarak internet sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde hizmetin sağlanması için gerekli olan birinci taraf çerezler ile Borsamız dışında kalan üçüncü kişilerce yerleştirilen üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.  

Çerez Çeşitleri

  • Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: İnternet sitemizde Borsamızca eklenen ve Borsamız kontrolümüzde olan çerezler birinci taraf çerezlerdir. Bununla birlikte, internet sitemizde Borsamız dışında kalan üçüncü kişilerce çerezler de kullanılabilmekte olup bu çerezlerin tarafınızca engellenmesi mümkündür. Örneğin sitemizdeki video bağlantılarına tıkladığınızda youtube.com adlı site tarafından çerezler yerleştirilebilmekte olup ilgili sayfada kilit simgesi ile gösterilen “Sayfa bilgilerini görüntüle” bölümünden bu çerezlerin engellenmesi mümkündür. Web sitemizi değerlendirmek için kullandığımız analitik çerezler haricinde, bu üçüncü kişi çerezlerin kullanımı Borsamızca izlenmemektedir. 
  • Kullanım süresine göre çerezler: Sadece internet sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanan çerezler oturum çerezleridir. Bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde, web sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanan çerezler ise kalıcı çerezlerdir. Kalıcı çerezler sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamız ve web sitemizi kullanmanızın kolaylaştırılması mümkün kılınır.
  • Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır.

Bu kapsamda kullanılan çerezler; 

  1. ga: Google Analytics Tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak; sitenin analiz raporunu oluşturmak ve sitenin kullanımını takip etmek için kullanılır. Bilgilerini benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atayarak anonim olarak saklar.
  2. pll_language: Dil ayarlarını saklamak için kullanılır. Siteyi ziyaret eden kullanıcının dil tercihini kullanıcının siteyi her ziyareti esnasında sormamak amacıyla oluşturulur.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:252 TOBB Kuleleri C Blok Kat: 19 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecek yazılı bildirim ile veya “turkiyeurunborsasi@hs01.kep.tr” adresine gönderilecek güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış bir e-posta ile Borsamıza iletebilirsiniz.