TÜRİB Elektronik Ürün Senedi Piyasası 2. Yılını Kutluyor

26.07.2021

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın ürün borsacılığının gelişmesi için likiditeyi ulusal bir borsa çatısı altında toplamak ve çiftçinin finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçirdiği ELÜS Piyasası tarım ekosistemini şekillendirmeye devam ediyor.

ÜRÜNLER ARTIK BORSASINDA DEĞERLENİYOR

TÜRİB ELÜS Piyasasında nakit ve ELÜS takasını garanti altına alan bir sistemi hayata geçirerek sağlanan güvenli ve şeffaf piyasa yapısı sayesinde 2 yılda; yatırımcı sayısı 90.000’i, işlem hacmi 20 Milyar TL’yi ve işlem miktarı 13 Milyon ton’u aştı. Böylece, TÜRİB faaliyete geçtiği dönemden önceki 5 yıllık dönemde gerçekleşen ELÜS işlem hacmini 2 yılda 2,5 katına çıkardı.

ELÜS’ün temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depolar ürün borsacılığının temel direklerinden birisidir.  Temmuz 2021 itibarıyla 138 lisanslı depo, 30 il, 118 ilçe ve 203 lokasyonda lisanslı depo saklama kapasitesi 2 yılda %90 artışla 7,6 milyon tona ulaştı.

 

TÜRİB ÜRÜN ENDEKSLERİ: TARIMIN NABZI, ÇİFTÇİNİN VE YATIRIMCININ PUSULASI

ELÜS Piyasası’nda gerçekleşen işlemler üzerinden hesaplanan Tarımsal Ürün Endekslerinin yayımına başlandı. Arpa, Buğday, Mısır ve Hububat Fiyat Endekslerinin başlangıç değeri 1 Nisan 2021 itibariyle 1000 olarak alınmıştır. Endeksler ile tarımsal ürünlerde ortaya çıkan fırsatların en geniş şekilde takip edilebileceği, dünya ve Türkiye tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenebileceği gösterge ve karşılaştırma ölçütü eksikliği giderildi.

 

TARIM SEKTÖRÜNE ŞEFFAFLIK GELDİ

TÜRİB, ELÜS Piyasası verilerinin merkezi olarak yayınlanması ile tarım sektöründe şeffaflık sağlıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde hayata geçirmeyi planladığı Tarım Aydınlatma Platformu ile bunu bir üst seviyeye çıkaracak.

 

 TARIMIN DİJİTALLEŞMESİ VE TARIM 4.0 İÇİN AR-GE FAALİYETLERİ

TÜRİB işlemlerin başladığı iki yılda altyapı olarak da kendisini geliştirmeye devam etti. Bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Birimi içerisinde yer alan, 6 proje ve 26 personeli içeren TÜRİB Ar-Ge Merkezi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 23 Mart 2021 tarihi itibarıyla onaylandı. Merkez, tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmayı, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkân sağlamayı hedeflemektedir.

 

TARIMIN FİNANSALLAŞMASI VE FİNANSMANI FAALİYETLERİ

Düzenleyici kuruluşlarla önemli çalışmalara birlikte imza atıldı:

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ELÜS’lerin teminat olarak kabul edilebilirliğinin kolaylaştırılmasını teminen daha yüksek teminat oranı ile dikkate alınması için 6 Temmuz 2021’de yaptığı düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan İstanbul Finans Merkezi Eylem Planının bileşenlerinden biri olan ELÜS’lere ilişkin piyasanın işlerliğinin ve derinliğinin artırılmasına da katkı sağlanması bekleniyor.
  • Sermaye Piyasası Kurulu 01.07.2021 tarihli toplantısında; III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde tanımlanan “finansal varlıklar” içerisinde ELÜS’lerin de olduğunun kabulüne ve bu kapsamda ELÜS’lerin bireysel portföy yöneticiliği faaliyetine konu edilebilmelerine karar vermiştir.

 

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TARIM EKOSİSTEMİNE YÖN VERECEK PROJELER

TÜRİB teknolojik altyapısına yapmakta olduğu yatırım kapsamında yeni işlem platformunun önümüzdeki 3 yıllık dönemde kademeli olarak tamamlamayı hedeflemektedir. Bu altyapı,

  • spot ve türev ürünlere hizmet edecek,
  • katılım finansı kapsamında teverruk finansman modeline de hizmet edecek yerli ve milli çözümü kapsayacak,
  • mevzuat ve teknik altyapı çalışmaları devam eden aracılı sisteme geçiş kapsamında kurulacak Ürün Piyasası Aracı Kurumlarının ekosisteme entegrasyonu sağlayacaktır.

TÜRİB Hakkında
2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, ELÜS’ün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.