TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinde 2024 yılı olağan değerleme dönemi için değişiklik yapılmıştır

01.04.2024

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından 2024 yılı olağan değerleme dönemi için Arpa, Buğday ve Mısır ürünlerini temsil eden elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) Borsa işlem bilgileri ile bu ürünlerinin üretim değerleri olan dönemsel bileşenlerindeki son üç yıllık veriler baz alınarak TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri hesaplama parametrelerinde güncellemeler yapılmıştır.

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri: Tarımın Nabzı, Çiftçinin ve Yatırımcının Pusulası

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri; Türkiye açısından stratejik öneme ve Borsamızdaki en yüksek likiditeye sahip Buğday (ekmeklik ve makarnalık alt endeks kırılımı ile birlikte), Mısır (1. Sınıf ve 2. Sınıf alt endeks kırılımı ile birlikte) ve Arpa endeksleri ile bu ürünlerden oluşan TÜRİB Hububat Endeksidir.

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri, tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS Piyasasındaki fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, fiyat değişikliklerini daha kolay tahmin edebilmek ve analiz yapabilmek isteyen çiftçilerimize, üreticilerimize, gıda endüstrisi ile finans sektöründeki paydaşlarımızın, ürün performans ölçümlerinde kullanabileceği gösterge niteliğindedir.  

2024 yılı TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri olağan değerleme dönemi değişiklikleri

Her yıl Mart ayındaki periyodik gözden geçirme ve değerleme sonuçlarına göre güncellenmiş parametreler 1 Nisan itibarıyla devreye alınmaktadır. 2024 yılı değerleme dönemi çerçevesinde; 01.04.202129.03.2024 dönemi için hesaplanan faktörler ve ağırlık katsayıları ile 01.04.202431.03.2025 dönemine ilişkin endeks değerleri hesaplanıp yayımlanmaktadır.

Endekslerdeki ürünlerin ELÜS işlemlerinin 01.04.2024 – 31.03.2025 döneminde kullanılacak 2024 yılı değerleme günü ağırlıkları, 2023 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmektedir:

Hububat Endeksindeki ürün ağırlıkları:

2024 yılı için endeksteki ürün ağırlıkları 2023 yılı ile aynı kalmış olup, aşağıda verilmektedir:

2024 yılı: Buğday %56, Mısır %28 ve Arpa %16

Buğday Endeksindeki ürün ağırlıkları:

2023 yılı: Yerli %76, ithal %24; Yerli ekmeklik %77, makarnalık %23; İthal ekmeklik %96, makarnalık %4

2024 yılı: Yerli %75, ithal %25; Yerli ekmeklik %78, makarnalık %22; İthal ekmeklik %98, makarnalık %2

Buğday Ekmeklik ürün ağırlıkları:

2023 yılı: Yerli beyaz %24, kırmızı %76

2024 yılı: Yerli beyaz %23, kırmızı %77

Buğday Makarnalık ürün ağırlıkları:

2024 yılı için endeksteki ürün ağırlıkları 2023 yılı ile aynı kalmış olup, aşağıda verilmektedir:

2024 yılı: Yerli I-II-III. sınıf %74, düşük vasıflı %26


Mısır ürün ağırlıkları:

2023 yılı: Yerli I. Sınıf %51, II. Sınıf %49

2024 yılı: Yerli I. Sınıf %46, II. Sınıf %54


Arpa ürün ağırlıkları:

2023 yılı: Yerli %87, ithal %13; Yerli I. Sınıf %22, II. Sınıf %78; İthal I. Sınıf %34, II. Sınıf %66

2024 yılı: Yerli %86, ithal %14; Yerli I. Sınıf %15, II. Sınıf %85; İthal I. Sınıf %35, II. Sınıf %65

 

Endeks Değerleri

TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin başlangıç tarihi 01/04/2021 ve başlangıç değeri 1000’dir.

Endeks adı/Değeri

31.03.2023 Kapanış

29.12.2023 Kapanış

29.03.2024 Kapanış

Hububat

3.009,57

3.882,07

4.112,16

Arpa

2.979,26

3.806,99

4.051,47

Buğday

3.050,27

4.098,54

4.308,93

Buğday Ekmeklik

2.918,05

4.219,82

4.409,88

Buğday Makarnalık

3.524,35

4.266,31

4.571,27

Mısır

2.870,72

3.389,67

3.810,82

Mısır 1. Sınıf

2.876,68

3.431,79

3.845,08

Mısır 2. Sınıf

2.864,27

3.249,82

3.666,68

 

Endeks Bilgilerine Erişilebilecek Platformlar

TÜRİB internet sitesi: http://seans.turib.com.trhttp://www.turib.com.tr

Endeksler ve hesaplama esasları hakkında detay bilgiler: https://www.turib.com.tr/endeksler/

Veri Dağıtım Şirketleri: MATRIKS ve FOREKS

TÜRİB Hakkında

2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senetlerinin yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.