Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası 2021 Yılı Değerlendirmesi

05.01.2022

Piyasanın faaliyete geçtiğinden bu yana 33 milyar TL’lik işlem hacmi kaydedildi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyette geçirilen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasında 2021 yılında 152 binin üzerinde işlemde 6.7 milyon ton ve 18.5 milyar liralık hacim oluştu. Böylece faaliyete geçmesinden bu yana TÜRİB’de 111 bin üzerinde kayıtlı yatırımcı ile 351 bin üzerinde işlemde 16.3 milyon ton ve 33 milyar liralık hacim oluştu.

ELÜS, lisanslı depolarda bulunup uzun süreli saklanabilen tarım ürünlerini temsilen çıkarılan elektronik belgedir. Tarım ürünlerini temsil eden ELÜS’ler sadece TÜRİB’de işlem görebilmektedir. TÜRİB ELÜS Piyasasında ağırlıklı olarak arpa, buğday ve mısır gibi hububat ürünleri işlem görmektedir. Bu ürünlerin yanı sıra Antep fıstığı, baklagiller, fındık, kuru kayısı, pamuk, zeytin ve yağlı tohum gibi 18 farklı ürün işlem görebilmektedir.

ELÜS’ün temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depolar, ürün borsacılığının temel unsurlarından birisidir.  156 lisanslı depo işletmesi 41 il, 125 ilçe, 223 farklı lokasyonda  8,3 milyon ton saklama kapasitesi ile hizmet vermektedir. TÜRİB faaliyete geçtiğinde 4 milyon ton olan saklama kapasitesi 2,5 yılda 2 katını aşmıştır. Lisanslı depolar Türkiye hububat rekoltesinin %25’ine yakınını saklama kapasitesine ulaşmış durumdadır. Diğer bir deyişle, TÜRİB ülkemiz hububat üretiminin %25’inin el değiştirmesine ev sahipliği yapabilecek potansiyele ulaşmıştır.

Tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası “TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri” veri yayımı 14 Temmuz 2021’de başladı 

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri sektörün nabzını tutuyor. 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımına başlanan arpa, buğday, mısır ve hububat fiyat endeksleri ile Türkiye’de tarım ürünlerine yönelik piyasaların ana yönü izlenebilmektedir. Tarımsal faaliyetlerde bulunan paydaşlar için tarımsal ürünlerde ortaya çıkan fırsatları en geniş ve en doğru şekilde temsil eden Endeksler, dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenebileceği gösterge ve karşılaştırma ölçütü eksikliğini de giderdi. Endeksler Matriks ve Foreks veri dağıtım terminalleri ile TÜRİB internet sitesinden takip edilebilmektedir.

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri; 75 kurum 187 projenin katıldığı IDC DX 2021 Zirvesinde “Endüstriyel Ekosistemin Geleceği” dalında birincilik ödülü aldı. Bu ödül, tarım ekosisteminin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni projeler için Borsamız için önemli bir teşvik oldu. Endeks projemiz, her geçen gün zenginleşen veri setimizi rafine ederek yeni göstergeler ve karşılaştırma ölçütleri için temel teşkil etti.

TÜRİB Ar-Ge Merkezi tarım sektörünün finansallaşması ve finansmana erişiminde kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunuyor

TÜRİB, ELÜS Piyasasını devreye aldıktan sonra avans tahsilatını entegre eden sözleşmeli tarım çözümü ve Tarımsal Ürün Endeksleri projelerinden elde edilen deneyim sayesinde 23 Mart 2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜRİB Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı.

TÜRİB bünyesinde Bilgi Teknolojileri Birimi içerisinde yer alan TÜRİB Ar-Ge Merkezi, tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmayı, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkân sağlamayı hedeflemekte.

TÜRİB Hakkında

2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.  TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senetlerinin yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.