Türkiye Ürün İhtisas Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası 4. Yılını Kutluyor

26.07.2023

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi  (ELÜS) Piyasası dört yılını doldurdu. 4 yıllık faaliyet döneminde ELÜS işlem hacmi, TÜRİB’den önceki 4 yıllık hacme göre 16 kat artarak 130 milyar TL oldu.

Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak üzere 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçen TÜRİB ELÜS Piyasası, dördüncü yılını doldururken çiftçilerimize, tüccarlarımıza, sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza şeffaf ve güvenli bir şekilde kesintisiz hizmet sağladı.

ELÜSler, lisanslı depoculuk sisteminde saklanan ürünlerin ticaretinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, lisanslı depoların yaygınlaşması yoluyla ürünlerin kayıt altına alınarak organize piyasalarda işlem görmesinin sağlanması ve kayıt dışılığın önlenmesi ile çiftçinin ELÜS teminatlı finansmana erişime hizmet etmektedir.

1000. SEANSTA 200 BİN KAYITLI YATIRIMCIYA DOĞRU

Faaliyete geçişinin dördüncü yılında 1000. seansını tamamlayan ELÜS Piyasasında kayıtlı yatırımcı sayısı 6 katın üzerinde arttı. Çoğunluğu çiftçi gerçek kişilerden oluşan 200.000’e yakın kişi işlem yapmak üzere TÜRİB’e kaydoldu. Henüz ürün piyasası aracı kurumlarının (ÜPAK) faaliyete geçmemesi nedeniyle aracısız olarak, doğrudan alıcı ve satıcılar tarafından TÜRİB’e emirler iletilmekle birlikte 2024 yılında ÜPAKların faaliyete geçmesiyle birlikte bu sayıda ciddi bir artış beklenmekte.

TÜRİB ELÜS İşlem Platformuna yatırımcı kayıtları, acente olan 112 adet Ticaret Borsası üzerinden yapılmaktadır. ELÜS işlemleri, yatırımcıların 25 banka ve aracı kurum nezdindeki hesapları üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

TÜRİB’in 4 yıllık faaliyet döneminde işlem hacmi 130 milyar TL’yi, işlem miktarı ise 33 milyon tonu aştı. Buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği tohumu başta olmak üzere TÜRİB’de işleme açık 17 ürüne konu ELÜSlerin tamamında işlem gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi de görev alanındaki stratejik ürünlerde TÜRİB üzerinden ELÜS alım ve satımını aktif bir şekilde sürdürmekte, hem anlaşmalı işlem hem de sürekli müzayede şeklinde işlemler gerçekleştirmektedir.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI LİSANSLI DEPOLAR

TÜRİB’de işlem gören ELÜS’e konu ürünler modern teknolojiyle donanmış lisanslı depolarda sağlıklı bir şekilde saklanarak fire ve israfın en düşük seviyede tutulmasını sağlamaktadır.

Ürünlerin saklandığı lisanslı depo kapasitesi, TÜRİB’in faaliyete geçişinin dördüncü yılında iki katın üzerinde artarak 9,2 milyon tonu aştı. Lisanslı depo işletme sayısı 175’e yükselmiş olup, bu işletmeler 44 il, 132 ilçe ve 245 farklı lokasyonda hizmet vermektedir. Orta vadede saklama kapasitesinin 20 milyon tona çıkması hedeflenmektedir. Böylece yaklaşık 36 milyon ton olan ülkemiz hububat rekoltesinin %55’ine sağlıklı ve güvenli şekilde hizmet verilebilecektir.

TÜRİB ARGE MERKEZİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 23 Mart 2021 tarihi itibarıyla onaylanan TÜRİB Ar-Ge Merkezinde ELÜS Piyasasının aracılı sisteme taşınması ve vadeli işlem piyasası altyapısı için TÜRİB Teknolojik Dönüşüm Projesi TÜRİS, piyasa gözetimine yönelik Yapay Zeka Destekli Piyasa Gözetim Projesi ve tarım sektöründe şeffaflığı artırmaya ve veri ihtiyacını gidermeye yönelik Tarım Aydınlatma Platformu Projesi başta olmak üzere çalışmalar yürütülmektedir.

TÜRİB Hakkında

2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, ELÜS’ün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.