Telif Hakkı ve Çekince İhbarı

KULLANIM İZNİ VE ŞARTLARI

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. TÜRİB görsellerinin tamamı marka olarak tescil edilmiş olup TÜRİB’in önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz.

Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Web sitesinde bilgiler TÜRİB’de yer alan kayıtlardan elde edilmiştir.

Web sitesinde yer alan bilgiler ile TÜRİB’de yer alan kayıtlar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda TÜRİB’de yer alan kayıtlar esas alınır.

 

ÇEKİNCELER

TÜRİB’in bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. TÜRİB tarafından yayımlanan bilgilerin kullanıcıları, sarih bir şekilde kabul ederler ki bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesinde doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum TÜRİB’e hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez.

İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, TÜRİB’in kendi yayımladığı veya bilgi sağladığı kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumluluğu bulunmamaktadır.