Yönetim Kurulu

Sarp KALKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Sarp KALKAN, 1981 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 2005 yılında MBA programını tamamlayan Kalkan, ODTÜ Finans bölümünde Finans doktorasına devam etmektedir. İş hayatına 2008 yılında TEPAV’da Politika Analisti olarak başladı. 2011-2018 yılları arasında TOBB Başkanlık Danışmanlığı görevini yürüttü. 2018 yılından itibaren TOBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 

Ümit ORHAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Van/Gevaş doğumlu olan Ümit ORHAN, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezundur. 2007 yılında TBMM Parlamento Danışmanlığına başlamıştır. 2008 yılında Maliye Bakanlığında memur olarak göreve başlamıştır. 2009 yılında geçici görevle TBMM’de Parlamento Danışmanlığı görevini 2012 yılına kadar sürdürmüştür. 14.03.2012 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak atanmıştır. 10.01.2018 tarihinde TMO Genel Müdür Yardımcılığı’na vekaleten görevlendirilmiş olup, 16.05 2019 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır

 

Adem BAŞAR

Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında Ordu/Korgan’da doğdu. İlk öğrenimini Korgan’da, orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. 2010 yılında Türkiye Ortadoğu Enstitüsü Kamu Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. 2011 yılında mesleki inceleme amacıyla İngiltere’de görevlendirilmiştir. 1998 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında İç Ticaret Stj. Kontrolörü olarak göreve başlamıştır. Aynı birimde Kontrolörlük ve Başkontrolörlük görevlerini yapmış olup, 2011 yılında Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Başmüfettişlik görevini yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında İç Ticaret Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 03.03.2020 tarihinde Genel Müdür olarak vekaleten görevlendirilmiştir.

Vahdettin ERTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Master programını tamamladı. 1996 yılında İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nden MBA derecesini, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Doktora derecesini aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezuniyetini takiben, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı. 1991 yılında Uzman olmuş olup, 1997 yılında yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi fon ve ortaklıkları ve bireysel emeklilik fonları hakkında düzenleme yapan ve bu kurumların iş ve işlemlerini yürüten Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı’na atandı. 2002-2005 Nisan döneminde halka açılmalar, şirketlerin tahvil ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçları, birleşme, bölünme ve çağrı gibi halka açık şirketlerin faaliyetlerini ve işlemlerini düzenleyen ve yürüten Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı’nı yürüttü. 2005-2006 yıllarında Altın Borsası Başkanlığı yaptı. 2006 Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu’na Kurul Üyesi olarak atandı, altı yıllık Kurul Üyeliği görevini tamamlamasını müteakip 2012 Aralık ayında Kurul Başkanlığı’na atandı. Beş yıllık Başkanlık süresini Aralık 2017 yılında tamamladı. Görev süresi içinde Vergi Konseyi Üyeliği, Doğal Afetler Sigortası Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yatırımcı Tazmin Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 57 İslam Ülkesi sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini bünyesinde toplayan formun beş yıl boyunca Başkanlığı’nı yürüttü. Halen çeşitli üniversitelerde yüksek lisans dersleri vermekte, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ile özel sektör kuruluşlarında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlık görevlerini sürdürmektedir.

 

Adnan YANKIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1955 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardeşen’de, lise öğrenimini Erzurum’un Aşkale Lisesinde, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. 1977 yılında Ticaret Bakanlığı’nda göreve başladı. İç Ticaret Genel Müdürlüğünde; 1980-1997 tarihlerinde Şef, Şube Müdürü, 1997-2013 tarihlerinde şirketlerden ve ticaret sicilinden sorumlu Daire Başkanı, 2013-2014 tarihlerinde Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2020 tarihlerinde Genel Müdür görevlerinde bulunduktan sonra 01.03.2020 tarihinde emekli oldu.

Atila TÜRELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. İlköğrenimini Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Konya Anadolu Lisesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı. 1994 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatı alan Atila Türeli, aynı yıl Adalet Bakanlığı’nın açtığı adli yargı hakimlik sınavını kazandı ve 1995 yılında adli yargı hâkim adayı olarak atandı. Anamur Hakimliği görevindeyken, 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı kazanarak İMKB Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde avukat olarak göreve başladı. Halen Borsa İstanbul A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olup, Finans Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 6570 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan İstanbul Tahkim Merkezi’nin Genel Kurul Üyesidir. 

 

Ali ERDURMUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

2003 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda Müfettiş Yardımcılığı görevinde bulundu. 2006 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda göreve başladı. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans programını tamamladı. 2013-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Özel Büro Müdürü görevinde bulundu. 2014 yılında Washington DC’de Dünya Bankası’nda Finansal Piyasalar alanında danışmanlık yaptı. 2015 yılında Harvard Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası Kalkınma programında ikinci yüksek lisansını tamamladı. John F. Kennedy School of Government’da ileri mikroekonomi, ileri makroekonomi, istatistik, ekonometri ve kalkınma politikası alanlarında asistanlık yaptı. 2018 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na atandı. Kurul’daki kariyeri boyunca; Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişmesini teşvik etmek amacıyla yatırım araçlarının sayısını ve sermaye birikimini artırmak için çalışmalar yaptı. Çalışmaları, çeşitli sermaye korumalı fonlar ve emeklilik fonlarının yanı sıra, piyasalara uzun vadeli sermaye sağlamak için çeşitli gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arzına yol açtı. 2021 yılından itibaren Kurul’da Başkan Yardımcısı olarak görevini icra eden ERDURMUŞ, 2021 yılı Haziran ayında Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.