Borsamızda işlem gören elektronik ürün senetleri (ELÜS), “İkinci Grup Teminatlar” arasında sınıflandırılarak; banka kredilerinde teminat kalitesi daha yüksek varlıklar arasına alınmıştır

06.07.2021

06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Söz konusu değişiklik ile, bankaların kredilerine karşılık aldıkları teminatlardan “İkinci Grup Teminatlar” altında sınıflandıracakları varlıklar arasına Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetleri eklendi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş..’de işlem gören elektronik ürün senetleri dışındaki emtiayı temsil eden kıymetli evrak ile rehinli her türlü emtia ve menkullerin ise Üçüncü Grup Teminatlar altında değerlendirileceği belirtildi.

TÜRİB Hakkında
2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

 

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, ELÜS’ün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.