ELÜS Piyasasında Aracılı Yapıya Geçiş Planı Hk.

15.04.2024

Borsamız Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasının faaliyete geçtiği 26/07/2019 tarihinden bu yana işlemlere ilişkin emirler; Borsada aracılık yapmaya yetkili olan ürün piyasası aracı kurumları (ÜPAK) faaliyete geçene kadar, doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilmektedir.  

Borsamız ELÜS Piyasasında emir iletimine aracılık yapmaya yetkili olacak ÜPAKların kuruluşunda son aşamaya gelinmiş olup, konuya ilişkin Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte değişiklikleri 26/12/2023 tarih ve 32411sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Diğer yandan, ELÜS Piyasasına aracı kurumların entegrasyonunu da içeren TÜRİB İşlem Sistemi (TÜRİS) teknolojik dönüşüm projesi kapsamında geliştirilen işlem platformu paydaşlarla entegre testlere açılmış olup, aşağıdaki takvim ile testlerin ve geçiş provalarının tamamlanması planlamaktadır. 

 

Kapsam 

Tarih 

Paydaşlarla Entegrasyon Testleri #1 (TÜRİB + Takasbank + MKK) 

Devam ediyor 

Paydaşlarla Entegrasyon Testleri #2 ( TÜRİB + Takasbank + MKK + ÜPAKlar) 

22.04.2024 

Paydaşlarla Entegrasyon Testleri #3 ( + SPAKlar & Veri Dağıtım Şirketleri) 

29.04.2024 

Paydaşlarla Geçiş Provası #1 

20.05.2024 

Paydaşlarla Geçiş Provası #2 

03.06.2024 

Paydaşlarla Geçiş Provası #3 

24.06.2024 

 

Aracılı sisteme geçiş çerçevesinde devreye alınacak yeni TÜRİB işlem sisteminde işletilecek ELÜS Piyasası için; emir toplama ve Borsaya iletimi, takas ve saklama ile yüzeysel ve derinlikli veri yayımı başta olmak üzere süreçlerde yapılmakta olan değişikliklere paydaşların entegrasyonunun yukarıdaki takvim çerçevesinde tamamlanması önem arz etmektedir. Konuya ilişkin sorularınızı piyasalar@turib.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Gereği için bilginizi rica ederiz. 

 

DAĞITIM: 

TÜRİB İşlem Platformuna Kayıtlı Yatırımcılar 

Ürün Piyasası Aracı Kurumları 

Takas Merkezi Üyeleri 

Veri Dağıtım Şirketleri 

Lisanslı Depo İşletmeleri