TÜRİB Buğday Ekmeklik Fiyat Endeksi Kullanılan ilk VDMK İhracı İle Çiftçinin Finansmanında Yeni Bir Soluk

03.07.2023

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası ekmeklik buğday ELÜS işlemleri üzerine hesaplan Buğday Ekmeklik Fiyat Endeksi kullanılan ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı Tarfin Tarım A.Ş. tarafından Pasha Yatırım Bankası A.Ş. aracılığı ve OMG Capital danışmanlığı ile 23.06.2023 tarihinde gerçekleştirildi. Böylece çiftçinin finansmanında önemli bir adım atılarak, TÜRİB Ekmeklik Buğday Fiyat Endeksi üzerine ilk finansal ürün piyasaya sunulmuştur.

Ekmeklik buğday fiyatına endeksli VDMK, Tarfin Tarım A.Ş.’nin bilançosunda yer alan çiftçilerden vadeli alacakların Pasha Yatırım Bankası A.Ş. tarafından devralınarak menkul kıymetleştirilmesi suretiyle ihraç edilen bir sermaye piyasası aracıdır. Çiftçi gelirlerinin tarım emtia fiyatlarına bağlı olmasından hareketle yapılan bu ihraç tarım sektörünün gelişimine ve çiftçinin finansmanına katkıda bulunurken, yatırımcılara alternatif bir yatırım aracı sunmuştur. Bu yenilik sayesinde yatırımcılar, tarım emtia fiyatlarına doğrudan erişim sağlayan yeni bir yatırım enstrümanına sahip olmuştur.

Borsamız, tarım piyasasında sağlıklı ve gerçekçi fiyat oluşumunu sağlayan etkin bir işlem platformu yaratma misyonunu yerine getirmeye devam ederek tarım ekosisteminin şekillenmesinde önemli fonksiyon üstlenmektedir. Borsamızda oluşan fiyatlar, çiftçinin finansmana erişimine, tarım sektörünün istikrarlı büyümesine ve sürdürülebilirliğine, sektörde yaşanan değişime katkı sağlayarak tarım emtiasına dayalı finansal araçların gelişimi için önemli bir zemin oluşturmaktadır.

  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)

VDMK kaynak kuruluşun bilançosunda yer alan alacakların bilançosundan çıkarılarak menkul kıymetleştirilmesi suretiyle ihraç edilen sermaye piyasası aracıdır. VDMKlar, Varlık veya İpotek Finansmanı Fonları tarafından ihraç edilmektedir. Fona devredilen varlıklardan elde edilen nakit akımları, VDMKları satın alan yatırımcılara yapılacak dönemsel kupon ödemeleri ve anapara ödemesinde kullanılmaktadır.

  • TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri

TÜRİB tarafından Türkiye’nin ulusal düzeyde tarım emtiası fiyatlarına ilişkin bir gösterge ihtiyacına cevap vermek üzere geliştirilen TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri 14.07.2021 tarihinden bu yana yayımlanmaktadır. Tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası olmak üzere yola çıkan endeksler, TÜRİB ELÜS Piyasası veri setini önemli bir göstergeye dönüştürmektedir. ELÜS Piyasasında gerçekleşen işlemleri kullanarak tek bir tarımsal ürünün (Arpa, Buğday, Mısır) veya bir grup tarımsal ürünün (Hububat) fiyat performansını ölçmek için kullanılmaktadır. TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin yayımlandığı platformlar şunlardır:

SEMBOL

AÇIKLAMA

TRBARP

TRBBGD

TRBBGDEKM

TRBBGDMAK

TRBMSR

TRBMSR1SN

TRBMSR2SN

TRBHUB

TÜRİB Arpa Endeksi

TÜRİB Buğday Endeksi

TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi

TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi

TÜRİB Mısır Endeksi

TÜRİB Mısır 1. Sınıf Endeksi

TÜRİB Mısır 2. Sınıf Endeksi

TÜRİB Hububat Endeksi

TÜRİB Hakkında

2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.  TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senetlerinin yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.