Türkiye Ürün İhtisas Borsası Moğolistan Ürün İhtisas Borsası ile iş birliğine imza attı

21.11.2022

Tarım ürünlerine yönelik borsacılık faaliyeti yürütmekte olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) Genel Müdürü Ali KIRALİ ile Moğolistan Ürün İhtisas Borsası’nın (MCE) Genel Müdürü Narandelger ORGODOL tarafından belirli alanlarda iş birliği sağlamak amacıyla 21.11.2022 tarihinde TÜRİB’de düzenlenen törenle Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı TÜRİB ve MCE’deki tarım ürünlerine yönelik spot ve türev piyasaların işleyişi başta olmak üzere bilgi ve uzmanlık paylaşımı, seminer ve eğitim programları benzeri ortak faaliyetler düzenlenmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tarım sektörünü ilgilendiren konulardaki uygulamalara ve mevzuata ilişkin karşılıklı bilgi alışverişi gibi her iki borsanın yararına olabilecek konularda iş birliği yapılmasını içeriyor.

Mutabakat Zaptı imza töreninde konuşan TÜRİB Genel Müdürü Ali KIRALİ, Moğolistan Ürün İhtisas Borsası ile Mutabakat Zaptı imzalanması hususundaki memnuniyetini belirterek, Zaptın iki borsa arasında bilgi birikimlerine ve faaliyetlerine değer katacak iş birliğinin yolunu açacağına ve borsalar arasında ortak iş geliştirme olanaklarının ortaya çıkarılmasına vesile olacağına inandığını belirtti.

Moğolistan Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Narandelger ORGODOL Ankara’da olmaktan ve Türkiye ile mevcut iyi ilişkilerin borsalar arasında da tesisine ve geliştirilmesine zemin teşkil edecek Mutabakat Zaptı’nı imzalamaktan mutluluğunu dile getirdi. Tarım ürünlerine yönelik spot ve türev piyasalar hakkında iş birliği ile uzmanlık paylaşımı ve ortak iş alanların geliştirilmesi için bir temel olacağına emin olduğunu belirtti.

TÜRİB Hakkında

8 Haziran 2018 tarihinde kurulan ve 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçen TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır. TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, ELÜS’ün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.

MCE Hakkında

2013 yılında Tarım Ürünleri ve Hammaddeler Borsası Kanunu’na göre kurulan MCE’nin işletmekte olduğu spot ve türev piyasalarda tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik ürünleri temsil eden sözleşmeler işlem görmektedir. Borsa, devlete ait bir kuruluş olup, tarımsal ürün ve hammaddelerin ilgili kalite standartlarına uygun olarak tedariki, depolanması, nakliyesi ve ticareti için kapsamlı bir sistemin kurulması, böylece piyasa katılımcılarını arttırarak sürdürülebilir gelir yaratmayı desteklemek, dijital tarımı geliştirmek, bünyesindeki organize piyasalarla etkin fiyat oluşumunu, milli üretimi desteklemeyi ve sağlıklı piyasa verilerinin yayımının sağlamasını hedeflemektedir. Borsa, spot ve türev piyasasında sözleşmelerin işlem görülmesi için bir platform sağlar ve özellikle kaşmir, yün, buğday, et, canlı hayvan, deri gibi emtiaların fiyat oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.