Türkiye Ürün İhtisas Borsası Tarımsal Ürün Endekslerine Dijital Dönüşüm Ödülü

23.10.2021

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlamaya başladığı tarımsal ürün endeksleri, IDC DX Summit 2021 zirvesi kapsamında dijital dönüşüm projelerine yönelik gerçekleştirilen yarışmada “Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği” dalında tarım ekosisteminin dijital dönüşüme katkısı nedeniyle birincilik ödülüne layık görüldü.

 

Bu sene “Dijital Ekonominin Yükselişi ve Yöneticilerin Yeni Ajandası” teması ile ikincisi düzenlenen zirvenin organizasyonu; 110’dan fazla ülkede bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanlarında sektör fırsatları ve trendleri konusunda pazar araştırma danışmanlığı yapan International Data Corporation (IDC) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Endeksler, TÜRİB Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasında gerçekleşen işlemleri kullanarak tek bir tarımsal ürünün (Arpa, Buğday, Mısır) veya bir grup tarımsal ürünün (Hububat) fiyat performansını ölçmek için tasarlandı.

TÜRİB ÜRÜN ENDEKSLERİ: TARIMIN NABZI, ÇİFTÇİNİN VE YATIRIMCININ PUSULASI

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri, Borsa’da işlem gören tarım ürünlerinin fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, fiyat değişikliklerini daha kolay tahmin edebilmek ve analiz yapabilmek isteyen çiftçilerimizin, üreticilerimizin, gıda endüstrisi ile finans sektöründeki paydaşlarımızın, ürün performans ölçümlerinde kullanabileceği yeni bir gösterge niteliğindedir.

ENDEKSE KONU ÜRÜNLER: ARPA, BUĞDAY, BUĞDAY EKMEKLİK, BUĞDAY MAKARNALIK, MISIR, MISIR 1. SINIF, MISIR 2. SINIF VE HUBUBAT BİLEŞİK ENDEKSİ

TÜRİB, Tarımsal Ürün Endekslerinin yayımlanmasına Türkiye açısından stratejik öneme ve en yüksek likiditeye sahip Buğday (ekmeklik ve makarnalık alt endeks kırımı ile birlikte), Mısır (1. Sınıf ve 2. Sınıf alt endeks kırılımı ile birlikte) ve Arpa ürünleri ile bu ürünlerden oluşan TÜRİB Hububat Endeksiyle başladı. Böylece yatırımcılarımız için fiyatların takibinde tek bir gösterge değerin kullanılmasına ve Türkiye ile dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenmesine olanak sağlandı.

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri, özünde TÜRİB ELÜS Piyasasının mevcut durumunun anlık görüntüsünün anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde verilmesini sağlanıyor. Hesaplanan TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin üç farklı şekilde kullanılması hedeflenmektedir:

 1. Yatırım Aracı: Yatırım fonları, vadeli işlem sözleşmeleri gibi farklı yatırım araçlarına dönüştürülebilir olması,
 2. Karşılaştırma Ölçütü: Diğer yatırım araçları ile tarımsal ürünlerin performansının karşılaştırılmasında ölçüt olması,
 • Gösterge Aracı: Tarımsal ekonomik aktivitenin bir göstergesi olması.

 

TÜRİB TARIMSAL ÜRÜN ENDEKSLERİNİN YARATACAĞI TEMEL FAYDALAR

 • Türkiye’deki ürün piyasalarının ana yönünün belirlenmesi,
 • Türkiye genelinde tarımsal faaliyetlerde bulunan paydaşlar için tarımsal ürünlerde ortaya çıkan fırsatların en geniş ve en doğru şekilde temsil edilmesi,
 • Türkiye ile dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenmesi,
 • Geniş kapsamlı ürün endeks serilerinin oluşturulması (temel gösterge, en likit, bileşik ürün grubu ve tekil ürün endeksleri),
 • Lisanslı depo işletmesi tarafından ihraç edilen binlerce ürünü temsil eden farklı kodlarda (ISIN) oluşan fiyatlar kullanılarak ana ürün bazında kıyaslama göstergesi oluşturulması,
 • Bir ürün sepetinin fiyatının ve yatırım getirisinin izlenmesi,
 • Farklı coğrafi bölgeler bazında farklı ürün sınıflarında oluşan fiyatların tekil ürün bazında kolaylıkla temsil edilebilmesi,
 • Şeffaf ve önceden ilan edilen kurallara dayalı metodolojinin uygulanması,
 • Yüksek veri kalitesi ve esnek veri dağıtım seçeneklerinin sunulması.

ENDEKSLERİN YAYIMLANDIĞI PLATFORMLAR

 • TÜRİB internet sitesi: http://seans.turib.com.tr; http://www.turib.com.tr
 • Veri Dağıtım Şirketleri: MATRIKS ve FOREKS veri dağıtım terminalleri sembolleri:

  Sembol

TRBARP

TRBBGD

TRBBGDEKM

TRBBGDMAK

TRBMSR

TRBMSR1SN

TRBMSR2SN

TRBHUB

  Açıklama

TÜRİB Arpa Endeksi

TÜRİB Buğday Endeksi

TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi

TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi

TÜRİB Mısır Endeksi

TÜRİB Mısır 1. Sınıf Endeksi

TÜRİB Mısır 2. Sınıf Endeksi

TÜRİB Hububat Endeksi

TÜRİB Hakkında

2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, elektronik ürün senetlerinin yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.