ÜPAK Üye Temsilcisi TÜRİB İşlem Sistemi Eğitimi Hk.

15.04.2024

Borsamız Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasına ürün piyasası aracı kurumlarının entegrasyonunu içeren TÜRİB İşlem Sistemi (TÜRİS) teknolojik dönüşüm projesi kapsamında geliştirilen işlem platformu paydaşlarla entegre testlere açılmıştır. ELÜS Piyasasında emir iletimine aracılık yapmaya yetkili olacak ürün piyasası aracı kurumları (ÜPAK) temsilcilerinin aşağıda verilen takvim kapsamında söz konusu testleri icra etmeleri ve geçiş provalarına katılımı gerekmektedir.  

 

Kapsam 

Tarih 

Paydaşlarla Entegrasyon Testleri #1 (TÜRİB + Takasbank + MKK) 

Devam ediyor 

Paydaşlarla Entegrasyon Testleri #2 ( TÜRİB + Takasbank + MKK + ÜPAKlar) 

22.04.2024 

Paydaşlarla Entegrasyon Testleri #3 ( + SPAKlar & Veri Dağıtım Şirketleri) 

29.04.2024 

Paydaşlarla Geçiş Provası #1 

20.05.2024 

Paydaşlarla Geçiş Provası #2 

03.06.2024 

Paydaşlarla Geçiş Provası #3 

24.06.2024 

 

Bu çerçevede ÜPAK temsilcilerinin, gerekli ön bilgilendirmenin yapılacağı Borsa İşlem Sistemi (BİS) eğitimine katılmaları gerekmektedir.  

 

BİS Eğitim Programı aşağıda verilmekte olup, eğitimin ilki 22.04.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Eğitim materyalleri ve katılımcıların bilgilerinin doldurulacağı form Borsamıza iletilen ÜPAK iletişim yetkilisi eposta adresine iletilmiş olup, formun doldurularak en geç 17 Nisan 2024 saat 17:00’a kadar Borsamıza iletmeleri gerekmektedir. 

 

Çevrimiçi gerçekleştirilecek eğitime katılım için gerekli teknik altyapı (BİS ve FIX erişim vd.) ihtiyacı ile test ortamı bilgileri, katılımcılara ayrıca bildirilecek olup, eğitime katılacak ÜPAK üye temsilcilerinin iletişim bilgilerinin 17.04.2024 saat 16.00’ya kadar piyasalar@turib.com.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.  

 

Eğitimin tamamlanmasını takiben 29.04.2024 tarihinde katılımcılara sınav yapılarak, başarılı olanlara “TÜRİB ELÜS Piyasası Üye Temsilcisi Sertifikası” verilecektir. 

 

Gereği için bilginizi rica ederiz. 

 

DAĞITIM: 

Ürün Piyasası Aracı Kurumları 

 

Üye Temsilci Eğitim Programı Kapsamı 

22.04.2023 

EĞİTİM 

09.30-10.30 

Genel Sunum 

 • TÜRİB ELÜS Piyasası Üyelik ve İşleyiş Esasları 
 • Borsa İşlem Sistemi Sistemi (BİS) ve FIX Mesajlaşma  
 • Üye Raporlama: Emir-İşlem-Komisyon Defterleri, Bülten, Marj Dosyaları 

10.45-15.00  

Borsa İşlem Sisteminin (BİS) Uygulamalı Anlatımı 

 • Sistem Genel Yapısı  
 • BİS Menülerinin Tanıtımı 
 • Emir Girişi/Fiyat-Miktar Değişiklikleri ve Yansımalarının Menülerde İncelenmesi 
 • Özel İşlem Girişi (Tek-Çift Taraflı) ve Yansımalarının Menülerde İncelenmesi 
 • Emir İptali 
 • İşlem Düzeltme ve Yansımalarının Menülerde İncelenmesi 
 • İşlem İptal ve Sonuçlarını Menülerde İncelenmesi 
 • Durdurma Seansı ve Yansımalarının İncelenmesi 
 • Seans Akışı 
 • Gün Sonu Defter ve Raporların Alımı ve İncelenmesi 
 • Emir ve İşlemlerde Giriş/Değişiklik/İptallerin Defter/Raporlara Yansımaları 

15.30-17.30 

FIX Uygulamalı Anlatımı 

 • FIX kullanıcıları  
 • Emir İletim–Order entry (OE)  
 • Referans Veri- Reference data (RD)  
 • Bildirim Kopyası- Drop copy (DC)  
 • Emir Girişi/Fiyat-Miktar Değişiklikleri 
 • Özel İşlem Girişi (Tek-Çift Taraflı) 
 • Emir İptali 
 • İşlem Düzeltme 
 • RD ve DC Sorgulama