ÜPAKların TÜRİB İşlem Sistemine Erişimi Hk

16.04.2024

Borsamız Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasına ürün piyasası aracı kurumlarının entegrasyonunu içeren TÜRİB İşlem Sistemi (TÜRİS) teknolojik dönüşüm projesi kapsamında geliştirilen borsa işlem platformu paydaşlarla entegre testlere açılmıştır. ELÜS Piyasasında emir iletimine aracılık yapmaya yetkili olacak ürün piyasası aracı kurumlarının (ÜPAK) temsilcilerinin aşağıdaki takvim kapsamında söz konusu testleri icra etmeleri ve geçiş provalarına katılımı gerekmektedir. 

 

Kapsam 

Tarih 

Entegrasyon Test Başlangıcı 

22.04.2024, Pazartesi 

Geçiş Provası #1 

20.05.2024, Pazartesi 

Geçiş Provası #2 

03.06.2024, Pazartesi 

Geçiş Provası #3 

24.06.2024, Pazartesi 

 

Entegre testlerin ve provaların sorunsuz tamamlanarak canlıya geçilmesi çerçevesinde ÜPAKlar tarafından yerine getirilmesi gereken teknik hususlara ilişkin özet bilgi ekte olup, yukarıda belirtilen her bir sürece ilişkin öncesinde detaylı açıklamalar ÜPAK iletişim yetkilisine ayrıca yapılacaktır. 

Bilgi edinmenizi ve gereğini rica ederiz. 

 

Ek.1: ÜPAKların TÜRİB İşlem Platformuna Erişimi için Teknik Bilgi Dokümanı 

 

DAĞITIM: 

Ürün Piyasası Aracı Kurumları