Lisanslı Depo Hesap Makinesi


Lisanslı Depo Seçiniz
Ürün Cinsi Seçiniz
Tarife Tarihini Seçiniz
Ürün Miktarı [KG] :
Süre [Gün] :
Sonuç [TL]*:

Bu hesap makinesi sadece simülasyon amaçlıdır. Burada hesaplanan tutarlar gösterge niteliğinde olup yatırımcılarımızın ödeyeceği bedeller ELÜS Alım Satım Belgesi üzerinde belirtilen tutarlardır. Burada yer alan hesaplamalar hukuki işlemlerde delil ya da delil başlangıcı olarak kullanılamayacağı gibi, Lisanslı Depo İşletmeleri’nin mutabakat ve kendi kayıtlarını Borsamız kayıtlarıyla teyit yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

21.06.2021 tarihli ve 4093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca lisanslı depolara ürün teslim edenlere ödenen destek bedelleri kaldırılmıştır. Hesap makinemiz, 22.06.2021 tarihi itibariyle yürürlükte olan Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde destek bedeli düşülmeden hesaplanan lisanslı depo kira bedelini göstermektedir. Bu nedenle söz konusu kararın geçerli olduğu tarihten önceki günlerde, lisanslı depoya teslim edilen ürünler için hesaplanan depo kira bedeli yansıtılmamaktadır.

(*) KDVsiz tutardır. 07.07.2023 tarihli 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin “Tarifeler” başlıklı 39 uncu maddesi çerçevesinde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasasında gerçekleşen satış işlemi üzerinden mahsup edilen lisanslı depo ücreti, 10.07.2023 tarihine kadar %18, sonrasında %20 olarak uygulanacaktır.