TÜRİB Ar-Ge Merkezi Oldu

05.04.2021

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın “TÜRİB Ar-Ge Merkezi” başvurusu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylanmıştır.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) etkin ve uluslararası standartta Borsacılık hizmetlerini hedefleyen misyon ve vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıyı daha gerçekleştirdi. Geliştirmekte olduğu teknolojik altyapı ve yazılım mimarisi çalışmalarıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi onayı aldı.


TÜRİB, 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” belgesinin verilebilmesi için 18 Ocak 2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur.


Ar-Ge Merkezi başvurusu 23 Mart 2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile karara bağlanmış ve TÜRİB Ar-Ge Merkezi haline gelmiştir.

 

Ar-Ge Merkezi ve Teşvikler
Ar-Ge merkezleri; araştırma, geliştirme ve yenilik projelerini yürüten, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az on beş tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

 

Ar-Ge merkezleri, yürütülen projeler ve projelerde görev alan personel bazında vergisel muafiyet ve teşviklere sahiptir.


TÜRİB Ar-Ge Merkezi
23 Mart 2021 tarihi itibarıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası bünyesinde Bilgi Teknolojileri Birimi içerisinde yer alan 382 metrekare alanda 6 proje ve 26 personeli içeren TÜRİB Ar-Ge Merkezi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.


TÜRİB Ar-Ge Merkezi, finans ve yazılım teknolojileri alanlarında yenilikçi ve yüksek teknolojili ürünler üreterek tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmayı, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkân sağlamayı hedeflemektedir.


TÜRİB, Ar-Ge Merkezi olarak yürütmekte olduğu projelerin kapsamlarına uygun olarak akademik işbirlikleri geliştirecek ve Ar-Ge niteliği olan projeler için ulusal ve uluslararası fonlara başvuracaktır.


TÜRİB, tarım sektörünün FinTech Merkezi olarak paydaşlarının Ar-Ge çözümleyicisi olmayı, Tarım 4.0 ve dijital dönüşüm kapsamında ortak bilişim alanı oluşturmayı hedeflemektedir. Ar-Ge merkezi olarak sağlanan destek ve teşvikler sayesinde hem ürün ihtisas borsacılığına hem de ülkenin Ar-Ge ekosistemine katkıda bulunulacaktır

TÜRİB Hakkında
2018 yılının Haziran ayında kurulan TÜRİB; lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

 

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, ELÜS’ün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.